gök bilimci

1 İsim

Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom