görevli

1 Sıfat

Görevi olan, vazifeli

Cümle 1: Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı. - Ç. Altan

İsim

Resmî görevi olan kimse, memur

Cümle 1: Ben de aynı bölümün öğretim görevlisi idim. - H. Taner