göz ardı etmek

1

gereken önemi vermemek

Cümle 1: Yasaklamak, göz ardı etmekle bu gerçek yadsınamaz.