gözdağı

1 İsim

Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit

Cümle 1: Ona korku ve gözdağı aracı ile birtakım emirler verilir, yasaklar konur. - H. Taner