gözden çıkarmak

1

bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek

Cümle 1: Bir yemek için iki, bir kahvaltı için de bir saati gözden çıkarmanız gerek. - H. Taner