güdü

1 İsim

Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik

Cümle 1: Çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır. - Ç. Altan

Kaynağı duygulanma değil, akıl olan sebep, saik

Cümle 1: Sevgi bir dürtü, ödev bir güdüdür.

Bir etkinlik veya işin gizli sebebi

Bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya dürtüler bileşkesi, saik