güdülenme

1 İsim

Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon

Canlıda işe veya öğrenmeye geçme isteği