güdülenme

1.İsimBireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
Canlıda işe veya öğrenmeye geçme isteği

Son Arananlar

güdülenme11:53:08
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
orta hizmeti11:53:07
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
lâkayt11:53:07
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
ruh hastası11:53:06
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
büyük aile11:53:03
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
eczacılık11:53:02
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
klasman11:53:01
Bölümleme, sınıflama, tasnif
Sanat11:53:01
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
çardak11:53:00
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
bal peteği11:52:59
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
fikir danışmak11:52:59
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
koşalık11:52:58
Koşa olma durumu
İlerici11:52:57
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
cımbız11:52:55
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
fuar11:52:54
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
gangster11:52:53
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
ORYA11:52:52
Karo
getirimli11:52:52
Getirimi olan
bağ bıçağı11:52:51
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
kurulu11:52:50
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
vücutça11:52:49
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
cebe11:52:48
Zırh
erbiyum11:52:46
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
ÇAN11:52:46
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
tutarık11:52:45
bk. tutarak
damat11:52:43
Güvey
asorti11:52:41
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
BAR11:52:39
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
rant11:52:39
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
ileti11:52:37
Bildirme yazısı, mesaj
Yokluk11:52:37
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
Men11:52:36
Yasaklama, izin vermeme
eylemlik11:52:35
Mastar
Hatip11:52:34
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
meymenetsizlik11:52:33
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
sessiz harf11:52:32
Ünsüz
çanak11:52:30
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
aldırmazlık11:52:29
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)11:52:28
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
gurbete çıkmak11:52:25
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
numune11:52:24
Örnek
Fırça gibi11:52:23
dik, sık ve sert (saç, sakal)
nar11:52:23
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
Bere11:52:21
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
karargâh11:52:18
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
burgaç11:52:17
Anafor, girdap
amenajman11:52:16
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
hazım11:52:08
Sindirme, sindirim
kaypak11:51:52
Kayagan, kaygan
korelâsyon11:51:43
Bağlılaşım
KALPAK11:51:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
Okazyon11:51:15
Fırsat
düğüm11:51:15
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
kavmi11:51:11
Kavimle ilgili, etnik
köşe başı11:51:05
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
bulaşıcı11:51:05
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
KILAVUZ11:50:59
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
nükte yapmak11:50:56
nükteli söz söylemek
kuşatılma11:50:44
Kuşatılmak işi
eksin11:50:41
Anyon
BENGİ11:50:39
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Ortak11:50:19
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
düşkü11:50:04
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
ARNAVUT11:50:03
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
kara yosunu11:50:02
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
alp11:50:01
Yiğit, kahraman
mütalâa11:50:01
Okuma, ders çalışma
ÖKÇESİZ11:49:59
Ökçesi olmayan (ayakkabı)
Yokuş11:49:58
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
derin uyku11:49:58
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
foto11:49:55
Işık
ÜRÜN11:49:54
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
üzere11:49:53
Şartı anlatır
granit11:49:48
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
nebat11:49:45
Bitki
erek11:49:45
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
şerir11:49:44
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
bağımsız11:49:43
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
yassı11:49:42
Yayvan ve düz
kuruntuya kapılmak11:49:41
boş yere tasalanmak
yaralamak11:49:41
Gücendirmek, incitmek, kırmak
heves11:49:40
İstek, eğilim, arzu, şevk
üye olmak11:49:37
bir kuruluşa üye olarak girmek
Operasyon11:49:34
Ameliyat
akil11:49:34
Akıllı
destek olmak11:49:33
güç sağlamak, yardımcı olmak
ÜZERLİK11:49:31
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
vız gelip tırıs gitmek11:49:27
hiç önemsememek, aldırış etmemek
kramp11:49:26
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
girgin11:49:25
Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen, pısırık karşıtı
spor kesesi11:49:24
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
astat11:49:23
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
miyar11:49:23
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
badik11:49:21
Ördek; palaz
Birleme11:49:21
Bir etme, tek duruma getirme
Bilgili11:49:20
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
cahil kalmak11:49:20
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
yumuşakçalar11:49:18
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
aklen11:49:17
Akıl icabı, akıl gereğince
zapt11:49:16
Zor kullanarak ele geçirme
etkileme11:49:14
Etkilemek işi, tesir
mantar özü11:49:13
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
ALA11:49:12
İyi, pek iyi
bezme11:49:10
Bezmek işi
anonsör11:49:09
bk. sunucu
kalsiyum oksit11:49:08
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
GRES11:49:08
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
ALFABETİK11:49:07
Alfabe sırasına göre dizilmiş
nardin11:49:06
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
mabet11:49:05
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
mıhlama11:49:05
Mıhlamak işi
Mesken11:49:05
Konut, ikametgâh
Gerçekleşme11:49:04
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
İz11:49:04
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
HİBE11:49:03
Bağışlama, bağış
Orkinos11:49:03
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
turist11:49:03
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
karateci11:49:03
Karate yapan kimse
HALAYIK11:49:01
Kadın köle, cariye
ikrah etmek11:49:01
tiksinmek, iğrenmek
safa11:49:00
bk. sefa
şatır11:48:59
Neşeli, keyifli, şen
Telakki11:48:59
Anlayış, görüş
yaban domuzu11:48:56
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
Öykü11:48:56
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
Kovucuk11:48:56
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
etçiller11:48:55
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
menkul11:48:55
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
anarşi11:48:54
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
UYGUN11:48:52
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip