gül

1 İsim

Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)

Bu bitkinin katmerli, genellikle kokulu olan çiçeği