gümrükçü

1 İsim

Gümrük görevlisi

Başkalarıyla ilgili eşyayı bir ücret karşılığında gümrükten çıkarma işini üzerine alan komisyoncu