gün ağarmak

1

tan yeri aydınlanmak

Cümle 1: O geceyi çok rahatsız geçiren Rıza ertesi sabah gün ağarırken kalktı. - H. Taner