gürlük

1 İsim

Gür olma durumu

Verimlilik, feyiz