güvence akçesi

1 İsim

Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para