güzel

1 Sıfat

Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran

Cümle 1: Güzel kız. Güzel çiçek. Cümle 2: Yalının en güzel odası bizimdi.

İyi; hoş

Cümle 1: Güzel şey canım, milletvekili olmak! - Ç. Altan

Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran

Cümle 1: Güzel bir fırsat.

Soyluluk ve ahlâkî üstünlük düşüncesi uyandıran

Cümle 1: Güzel duygular. Güzel hareketler.

Görgü kurallarına uygun olan

(hava için) Sakin, hoş

Cümle 1: Güzel bir gece.

Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı

Cümle 1: Güzel vaatler.

Pek iyi, doğru

Cümle 1: Güzel güzel amma!

Zarf

Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde

Cümle 1: Güzel konuştu.

İsim

Güzel kız veya kadın

İsim

Güzellik kraliçesi

Cümle 1: Türkiye güzeli.