gıyabında

1 Zarf

Kendi yokken, arkasından

Cümle 1: İkisinin de kendisine birbirlerinin gıyabında bir şey söylemek istediklerini anlayarak... - P. Safa