gardiyan

1 İsim

Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse

Cümle 1: Eski gardiyan boş gözlerle bakıyor, en küçük bir ilgi göstermiyordu. - O. Kemal