gaye

1 İsim

Amaç, hedef

Cümle 1: Para? O bir gaye değil, fakat harcamayı sevdiğim bir şey. - H. E. Adıvar