genç

1 Sıfat

Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı

Cümle 1: Genç adam. Cümle 2: Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin, müspet ilmin ışığında yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. - Anayasa Cümle 3: Genç kızı bir gece pencerede görmüştü. - H. Taner

(bitki, hayvan için) Gelişmesini tamamlamamış olan

Cümle 1: Genç ağaç. Genç at.

Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç

Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy

Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan

Cümle 1: Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu. - B. Felek