gereksiz

1 Sıfat

Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz

Cümle 1: Ona danışmayı gereksiz görerek Sevim'e yöneldi. - N. Cumalı