geri çevirmek

1

geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek

kabul etmemek, reddetmek

Cümle 1: Ne parti olarak ne hükûmet olarak hiçbir ricamı geri çevirmedi. - Y. Z. Ortaç Cümle 2: Oğlunun hiçbir dileğini geri çevirmezmiş. - Sait Faik Abasıyanık