gerilim

1 İsim

İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür

Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj

Gerginlik, tansiyon

Cümle 1: Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu. - H. Taner

İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum

dil bilimi

Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon

Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon