gerilim

1.İsimİki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj
Gerginlik, tansiyon
Cümle 1: Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu. - H. Taner
İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum
dil bilimiKonuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon
Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon

Son Arananlar

gerilim09:59:56
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
pinpon09:59:56
Yaşlı, çökmüş
yiğitçe09:59:51
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
brezil09:59:46
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
bicili09:59:36
bk. cicili bicili
Kıstak09:59:36
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
nesiç09:59:31
Doku
doru09:59:25
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
yeğ09:59:21
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
BÜTÜNSEL09:59:17
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
uyarlanma09:59:07
Uyarlanmak işi
kahramanlık09:59:06
Kahraman olma durumu
yetişkin09:59:05
Yetişmiş, olgunlaşmış
kaparo vermek09:59:04
bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek
RİAYET09:58:54
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
Koç09:58:43
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
yerine geçmek09:58:39
görevden ayrılan birinin yerini almak
Laterit09:58:34
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak
ergime09:58:32
Ergimek işi, zeveban
afyon09:58:21
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
yeniçeri ağası09:58:19
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
aysberg09:58:12
Buz dağı
yeniçeri09:58:02
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Gabi09:58:01
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
kanunsuzluk09:58:00
Yasaya aykırılık, yasasızlık
düşey09:57:56
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
ÇELİŞKİ09:57:49
Çelişme, tenakuz
yemişli09:57:48
Yemişi olan, meyve veren
Menşe09:57:46
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
taş basması09:57:38
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
yelölçer09:57:33
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
ebru09:57:33
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
Akı09:57:26
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
edat09:57:23
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
yaylım09:57:21
Yayılmak, dağılmak işi
hünerli09:57:14
Hüneri olan (kimse)
DEĞİRMEN09:57:12
Öğüten araç veya alet
Cemiyet09:57:11
Dernek
İNATLAŞMAK09:57:10
İnat etmek
nizam09:57:06
Düzen
yarılma09:57:02
Yarılmak işi
kehle09:56:53
Bit
zavallı09:56:53
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
Aralıksız09:56:52
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
yaralı09:56:52
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
nişan09:56:51
İşaret, iz, belirti, alâmet
ağız dalaşı09:56:46
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
arabozanlık09:56:43
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
Tavsiye09:56:40
Öğütleme, yol gösterme
yaradılış09:56:37
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
büyükayı09:56:35
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
abece09:56:33
bk. alfabe
Örs09:56:33
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Atölye09:56:32
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
anonsör09:56:28
bk. sunucu
yapımcı09:56:23
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
hiçbir09:56:20
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Sağlık09:56:05
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
yandaşlık09:56:03
Yandaş olma durumu, taraftarlık
Soysuz09:55:58
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
engerek09:55:57
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
Kant09:55:51
Şeker ve limonla içilen sıcak su
yalı09:55:48
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
zekâ09:55:45
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
ayıplama09:55:39
Ayıplamak işi, takbih
GRES09:55:35
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
çitme09:55:23
Çitmek işi
mütebasbıs09:55:14
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
yakarış09:55:13
Yakarmak işi veya biçimi
iğne deliği09:55:12
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
Rutenyum09:55:12
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
uçan top09:55:10
Voleybol
TİRPİDİN09:55:01
Ufak bahçe çapası
yadsımak09:54:55
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
yakınlık09:54:55
Yakın olma durumu
Küf09:54:47
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
harmani09:54:46
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
şişman09:54:43
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
Şiş09:54:39
Şişmiş, şişkin, kabarık
vizon kürk09:54:34
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
kabza09:54:17
Tutulacak yer, tutak, sap
Yaban armudu09:54:13
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
Sohbet etmek09:54:11
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
kilim09:54:09
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
vekilharçlık09:54:07
Vekilharç olma durumu
manken09:54:02
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Muhrip09:53:54
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
Müteveffa09:53:54
(insan için) Ölmüş, ölü
manganez09:53:50
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
uşkun09:53:41
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
ceht09:53:33
Çaba, çabalama
uzaklaşma09:53:26
Uzaklaşmak durumu
derli toplu09:53:20
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
dogma09:53:19
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
uyuzlaşma09:53:08
Uyuzlaşmak işi
haşiş09:53:03
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
uyarım09:52:54
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
istiklâl09:52:54
Bağımsızlık
yahu09:52:49
Hey, bana bak, baksana" anlamında
baş09:52:48
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
HİDDET09:52:47
Öfke, kızgınlık
APAREY09:52:46
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
Haykırma09:52:43
Haykırmak işi
uyarlayıcı09:52:40
Uyarlama işini yapan kimse
maddecilik09:52:35
Materyalizm
zen09:52:29
Kadın
hızlandırma09:52:29
Hızlandırmak işi
uyanıklık09:52:28
Uyanık olma durumu
toplum09:52:24
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
İSTİKRAR09:52:22
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
top mermisi09:52:19
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
umursamazlık09:52:16
Umursamama, aldırış etmeme durumu
sunak09:52:15
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
ika09:52:10
Yapma, etme
Grek09:52:08
Eski Yunanlı
hercai09:52:05
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Turunçgiller09:52:04
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
Ön çalışma09:52:04
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
çelebi09:52:03
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
Uzaklaşmak09:52:00
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
Taşıma09:52:00
Taşımak işi
Teşhis09:51:56
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
PERİŞAN09:51:52
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
Karmaşık09:51:47
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
tırtıl09:51:44
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
güvenilirlik09:51:43
Güvenilir olma durumu
FELSEFE09:51:43
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
Aklanma09:51:37
Aklanmak işi
Açık artırma09:51:30
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
kasatura09:51:22
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak