gezici

1 Sıfat

Gezerek iş gören, gezginci, seyyar

Cümle 1: Gezici esnaf.

Halk topluluklarına eğitim ve öğretim amacıyla götürülen (hizmet)

Cümle 1: Gezici kütüphane.