gezinti

1 İsim

Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh

Cümle 1: O civarın bütün ahalisi oralara yayılarak akşamları gezinti yapmaktadırlar. - A. Rasim

Kale duvarlarının iç tarafında kuleleri birbirine bağlayan dar yol

Evlerde oda kapılarının açıldığı aralık, koridor

Sofa, balkon

Bir çalgıyla belli bir parça çalmaksızın ezgiler çıkarma işi