gizemli

1.SıfatGizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz

Son Arananlar

gizemli15:23:16
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
Yeleken15:23:16
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
KOKU15:23:15
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
orospu15:23:01
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
Nutuk15:22:53
Söz, konuşma
Maatteessüf15:22:51
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
görüngü bilimi15:22:47
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
İyi niyet15:22:46
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
Arasat15:22:43
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
BALKON15:22:41
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
ağılı15:22:38
İçinde ağı bulunan, zehirli
jogging15:22:34
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
kamara15:22:32
Gemilerde oda
Korucu15:22:28
Orman veya kır bekçisi
Mümbit15:22:28
Verimli, bitek
sülf15:22:26
Kükürt
munis15:22:20
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
deprem15:22:17
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
başbakan15:22:14
Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil
ehli15:22:06
Evcil
tevkif15:22:04
Durdurma
Akrobat15:22:03
Cambaz
kuron15:22:00
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
mumluk15:21:59
Mumu olan
arılık15:21:59
Temizlik
NAS15:21:56
Açıklık, açık ve kesin yargı
kıyı15:21:52
Kara ile suyun birleştiği yer
Karasal15:21:51
Kara (I) ile ilgili, berrî
muayenehane15:21:50
Hekimlerin hastalarını kabul ettikleri yer
Ayrık15:21:43
Ayrılmış
Ferik15:21:30
Tümgeneral veya korgeneral
lâlanga15:21:23
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
söz dizimi15:21:19
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
çalı kuşu15:21:14
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
mücadele15:21:06
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
O15:21:03
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
ayın15:21:03
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
kit15:21:01
Macun
Yatak odası15:21:01
Yatmak için kullanılan oda
öğle15:21:01
Gün ortası
zatürree15:21:00
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
Harir15:20:53
İpek
Kurşun15:20:52
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
mason15:20:51
Masonluk derneği üyesi, farmason
yeniden15:20:49
Gene, yine, bir daha, tekrar
baba evi15:20:36
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
cenk15:20:35
Savaş, kavga
sorgun15:20:24
bk. Sorkun
meçhul15:20:24
Bilinmeyen, bilinmedik
nal çakmak15:20:12
nallamak
mağara bilimi15:20:08
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
TEZYİN15:20:02
Bezeme, süsleme, donama
guatr15:20:01
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
lâsta15:20:00
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
beynelmilel15:19:58
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
büzülme15:19:58
Büzülmek işi
müşir15:19:52
Mareşal
Kuvars15:19:48
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
atıl15:19:46
Tembel
KANAAT15:19:36
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
çile15:19:33
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
uzunlamasına15:19:32
Uzunluğuna
İdam15:19:29
Ölüm cezası
Kurultay15:19:21
Ulusal toplantı
kar15:19:20
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
şeytani15:19:19
Şeytanca
beğeni15:19:16
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
istenççilik15:19:15
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
Grado15:19:13
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
bazı bazı15:19:09
Ara sıra, arada bir
arış15:19:06
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
İç işleri15:18:54
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
atlatmak15:18:52
Savsaklamak
Has15:18:51
Özgü, mahsus
arıtmak15:18:48
Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek
aklama belgesi15:18:46
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
fermejüp15:18:36
Çıtçıt
SKANDİYUM15:18:12
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
diskotek15:18:09
Plâk, ses bandı koleksiyonu
methiye15:18:05
Övgü
sirküler15:18:02
Genelge, tamim
Pense15:17:56
Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç
kılık15:17:46
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)15:17:45
çok geniş olmak
Dişi15:17:41
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
öpücük15:17:27
Öpme, öpüş, buse
hakikat olmak15:17:24
gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek
özgecilik15:17:00
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
sefir15:16:57
Elçi
BELİRGİN15:16:46
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Alımlı15:16:35
Alımı olan, çekici, cazibeli
natıka15:16:30
Düşünüp söyleme yeteneği
Boyun15:16:28
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
Varsayımsal15:16:28
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
çımbar15:16:24
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
Kalıtsal15:16:22
Kalıtımsal, ırsî
fit15:16:20
Birini başkasına karşı kışkırtma
şampiyon15:16:20
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
evre15:16:10
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
etap15:16:08
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
kokulu15:16:07
Kokusu olan
ıstaka15:16:05
bk. isteka
müstahzar15:16:05
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
osuruk15:15:59
Yellenme
pulcu15:15:59
Pul satan kimse
Belge15:15:57
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Aşmak15:15:56
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
MENTEŞE15:15:45
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
Yılan gömleği15:15:43
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
TAŞÇI15:15:40
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
LÜK15:15:30
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
amorti etmek15:15:29
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
tüccar15:15:22
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
civanmert15:15:14
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
bez15:15:11
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
Beyin15:15:09
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
Tura15:15:06
Tuğra
palet15:15:01
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
yahu15:15:00
Hey, bana bak, baksana" anlamında
veresiye15:14:54
Karşılığı sonra ödenmek üzere
anlatma15:14:49
Anlatmak işi
Kapan15:14:49
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
Koşul15:14:48
Şart
sübyan15:14:48
Çocuklar
stabilizatör15:14:46
Dengeleyici
takım erki15:14:38
Oligarşi
tersine dönmek15:14:37
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
salınım15:14:36
Salınmak işi
hektometre15:14:32
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
cumhuriyet15:14:31
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi