hâkim olmak

1

buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek

Cümle 1: Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. - Atatürk

etkili olmak, hükmetmek

Cümle 1: lslak saçları bir beyaz tülbende sarılı, hamamdan yeni çıkmış bir Türk kızı onun bütün hulyalarına hâkim olmaya başlamıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu