hünerli

1 Sıfat

Hüneri olan (kimse)

Hünerle yapılan (şey)