hüzün

1 İsim

İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü

Cümle 1: Herşey hatıralaştığı vakit, nasıl hüzün bağlar! - F. R. Atay Cümle 2: Bereket versin bu hüzün uzun sürmez, çabuk dağılır ve kızcağız bir müddet sonra o daimî mağrur hâlini alıverirdi. - H. Taner