haber

1 İsim

Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık

Cümle 1: Benim bundan haberim yok. Cümle 2: Çırağın bir şeyden haberi yok. - M. Ş. Esendal

İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi

Cümle 1: Televizyonda dünya haberlerini izledi.

Bilgi

Cümle 1: Sanattan haberi yok.

Yüklem