har

1

Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer

2 İsim

Sıcak, kızgın, yakıcı