hareket

1.İsimBir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma
Cümle 1: Zarif bir hareketle yerinden kalktı. Kalabalık içinde birdenbire bir hareket oldu. Cümle 2: Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı. - R. H. Karay
Davranış
Cümle 1: Güzel hareket. Cümle 2: Sakin, dürüst, kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir ayrılık göstermeyen bir adamdır. - H. E. Adıvar
Yola çıkma
Cümle 1: Hareketimiz iki gün ertelendi.
Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım
Cümle 1: Tanzimat hareketi. Türkçülük hareketi. Dilde özleşme hareketi.
Yer sarsıntısı, deprem
Cümle 1: Ben, diyor, hareket olurken Eminönü'nde idim. - M. Ş. Esendal
Devinim
(demir yollarında) Katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri
Cümle 1: Hareket cetveli. Hareket memuru. Hareket müfettişi.
Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi
Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içersinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi
Devinim

Son Arananlar

bi21:55:35
Bizmut"un kısaltması
RAKİBE21:55:32
Kadın rakip
hona21:55:31
Erkek sığır
sahip çıkmak21:55:24
kendinin olduğunu ileri sürmek
gölgeli21:55:22
Gölge altında olan
uçurum21:55:20
Dik ve derin yamaç
zümrüdüanka21:55:14
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
sesleme21:55:04
Seslemek işi veya durumu
Aktif21:54:48
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
düğümlemek21:54:47
Düğüm yaparak bağlamak
mümas21:54:43
Dokunan, temas eden
döl eşi21:54:38
Etene, son, meşime
döşem21:54:38
Tesisat, donanım
hazan21:54:36
Güz, sonbahar
katalog21:54:28
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
izmarit21:54:24
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
imkânsız21:54:18
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
duygusuz21:54:17
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
Zühal21:54:07
Sekendiz, Satürn
eskitmek21:54:03
Yaşlandırmak
Telakki21:54:03
Anlayış, görüş
köşe yazısı21:53:55
Fıkra
bağ çubuğu21:53:53
Asma fidesi
Cins21:53:49
Tür, çeşit
inanç21:53:47
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ürperme21:53:44
Ürpermek durumu
sembolik21:53:41
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
sembol21:53:38
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
statü21:53:36
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
Arife21:53:32
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
zinde tutmak21:53:30
genç ve diri kalmasını sağlamak
MAKARA21:53:23
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
sorumluluk düşmek21:53:21
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
inan21:53:19
İnanmak işi
Raks21:53:17
Dans
hamam takımı21:53:13
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
kül21:53:12
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
nısıf21:53:10
Yarı, yarım
badiye21:52:59
Çöl
rahatsızlık21:52:38
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
anamalcılık21:52:14
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
KARIMA21:52:09
Karımak işi
Netice21:51:22
Sonuç
akkuş21:50:46
Atmaca, yırtıcı bir kuş
sirken21:49:51
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
Alıştırmak21:49:42
Uyar duruma getirmek
cezve21:49:36
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
Yaban eşeği21:49:35
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
tasarım21:49:27
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
Açığa çıkmak21:49:25
belli olmak, anlaşılmak
Büsbütün21:49:22
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
pürtüklü21:49:19
Pürtükleri olan
kurutulma21:49:18
Kurutulmak işi
NİNNİ21:49:11
Küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak21:49:09
sağlam bir yanı kalmamak
müellefat21:49:03
Yazılı eserler
pespaye21:49:02
Alçak, soysuz, aşağılık
ölü yıkama21:48:54
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
dış deri21:48:52
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
Feyezan21:48:51
Taşma, taşkın, seylâp
yüklenme21:48:47
Yüklenmek işi
lüzum21:48:41
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
feri21:48:35
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
keşif21:48:32
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
mistisizm21:48:28
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
askerlik21:48:21
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
nasılsınız21:48:20
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
çopra21:48:16
Balık kılçığı
faka basmak21:48:12
aldatılmak, tuzağa düşmek
hisli21:48:10
Duygulu, içli
sağu21:48:06
Ağıt
Senaryo21:47:56
Bir tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin
indeks21:47:55
Dizin
tanıklık21:47:39
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
kuşku21:47:30
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
şad21:47:26
Sevimli, neşeli
tasfiye etmek21:47:25
arıtmak, temizlemek
harf21:47:21
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
elde21:47:14
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
düşünme21:47:10
Düşünmek durumu, tefekkür
maderşahîlik21:47:06
Anaerki
iskonto21:47:00
bk. ıskonto
AFET21:46:51
Doğanın sebep olduğu yıkım
dilber21:46:51
Alımlı, güzel (kadın)
çizgili21:46:44
Üzerinde çizgi bulunan
hilecilik21:46:42
Hileci olma durumu, hilekârlık
ÖKÇESİZ21:46:40
Ökçesi olmayan (ayakkabı)
gözetleyici21:46:37
Gözetlemek işini yapan (kimse)
güç beğenir21:46:25
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
smokin21:46:23
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
şano21:46:21
(tiyatroda) sahne
çaprazlama21:46:17
Çapraz olarak, makaslama
tornalı21:46:14
Tornada işlenmiş
yerleşke21:46:12
Kampus
Alışılmış21:46:09
Her zamanki, mutat
seksi21:46:08
Cinsel çekiciliği olan
kuşatılma21:46:06
Kuşatılmak işi
Vezir21:46:01
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
Pomakça21:45:58
Pomak dili
riayet etmek21:45:38
uymak
Civcivlik21:45:32
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
övüngen21:45:32
Çok övünen, farfara
piknik21:45:25
Kırda yenen yemek
trigonometri21:45:23
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
imkânsızlık21:45:21
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
sıra dışı21:45:19
Olağan dışı
ısmarlamak21:45:18
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
nesim21:45:10
Hafif yel, esinti
ılım21:45:05
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
Yalaz21:45:04
Alev
dağıtım21:45:01
Dağıtmak işi, tevzi
ÜRETEÇ21:44:51
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
fıçı21:44:40
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
malaga21:44:38
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
Cet21:44:36
Dede, büyük baba, ata
alıç21:44:30
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
yumuşaklık21:44:30
Yumuşak olma durumu
akrep21:44:18
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
yapıncak21:44:11
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
menfaat21:44:05
Yarar, çıkar, kâr, fayda
ladin21:44:01
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
baraj ateşi21:43:57
Yoğun yaylım ateşi
deterjan21:43:56
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
sabıkalı21:43:52
Sabıkası olan
lağım21:43:50
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
istizah etmek21:43:43
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
RAKKASE21:43:41
Raksı meslek edinmiş kadın
kubat21:43:39
Kaba, biçimsiz
sigala21:43:31
bk. sığla
devin duyumu21:43:30
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi