hatırlama

1 İsim

Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama

Cümle 1: İçinde bir hatırlama korkusu var. - P. Safa