hatırlama

1.İsimHatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
Cümle 1: İçinde bir hatırlama korkusu var. - P. Safa

Son Arananlar

yalvartma06:32:48
Yalvartmak işi
helal06:32:06
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
karatavuk06:32:03
Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula)
vurdumduymaz06:31:00
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
hüccet06:28:27
Belgit
laka06:28:11
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
ürperti06:28:01
Ürperme duygusu veya durumu
basbayağı06:27:52
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
çelik çomak06:27:36
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
algoritma06:27:35
IX. yüzyılın başında yaşamış olan Türk matematikçilerinden Musaoğlu Harezmli Mehmed"e Arapların unvan olarak verdiği Elharezmî adından batıda yapılan bir terim. Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre yapılan ve son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemine verilen ad, Harezmli yolu
not vermek06:27:23
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
gabavet06:24:57
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
Ku06:23:42
Kurçatovyum"un kısaltması
aylıklı06:22:35
Aylık alan (kimse), maaşlı
ılımlılık06:22:34
Ilımlı olma durumu, mutedillik
yetiştirici06:22:31
Üretici, müstahsil
erbiyum06:22:07
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
konak06:21:13
Büyük ve gösterişli ev
küflüce06:20:51
bk. mantar hastalığı
Ürem06:19:49
Faiz, getiri
müteessir olmak06:19:40
üzülmek
kakaç06:19:37
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
geçişme06:18:38
Geçişmek işi
meleme06:18:09
Melemek işi
ipotekli06:16:24
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Kampanya06:16:21
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
müzik salonu06:16:21
Müzik dinlenen geniş salon
Üzgün06:16:20
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
akort06:15:23
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
hayat arkadaşı06:15:04
Eş, karı kocadan her biri
izmarit06:14:56
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
Yengeç dönencesi06:14:55
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
gönderi06:14:45
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
Hor06:13:00
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
dalgalanma06:12:58
Dalgalanmak işi
Kuaför06:12:54
Kadın berberi
kuzine06:12:50
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
rölâtivizm06:12:31
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
ASLİ06:12:08
Temel olarak alınan, esas olan
diğerkam06:10:13
Özgeci, özgecil
mevlit06:10:00
Doğma, doğum
olumsuzluk eki06:09:46
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
gövem eriği06:09:32
bk. akdiken
ondalık sayı06:09:24
Payda olarak 10 veya 10"un herhangi bir kuvvetini alan kesirli sayı
üretim araçları06:09:17
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
öbek öbek06:08:39
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
ölü doğum06:08:37
Bebeğin ölü doğması durumu
rastlamak06:08:05
(atılan şey) Hedefi bulmak, rast gelmek
dekorcu06:07:25
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
muhaddep06:07:22
Dışbükey, konveks
peşmelba06:07:18
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
son bulmak (veya sona ermek)06:04:55
bitmek, tükenmek
açığa vurmak06:04:41
belli etmek, ortaya çıkarmak
italyanca06:04:41
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
adım06:04:39
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
germen06:04:36
Kale, kermen
aymazlık06:02:59
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
utarit06:02:46
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
Posta06:02:30
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
kendi kendine06:01:35
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
rh06:01:23
Rodyum"un kısaltması
beyincik06:01:15
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
Baç06:00:54
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
dikit06:00:21
Mağaraların tabanında, yukarıdan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla oluşan kolonlardan her biri, stalagmit
faça06:00:03
İskambil destesinin en altındaki kâğıt
hamaylı05:59:43
bk. hamail
istifa05:59:31
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
boşa gitmek05:59:23
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
makasçı05:59:15
Makas yapan veya satan kimse
kıskaç05:58:58
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
burjuva05:58:50
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
gözü görmemek05:58:08
görmez olmak
destur05:57:47
İzin, müsaade
teeddüp05:57:18
Utanma, sıkılma
düzgüsel05:57:09
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
itenek05:57:04
Piston
koalisyon hükûmeti05:56:14
Birçok siyasî parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimi, ortak yönetim
kaçakçılık05:55:59
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
peltek05:55:52
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
İrat05:55:41
Gelir
Uçarı05:55:39
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
ekseriyet05:55:34
Çoğunluk, çokluk
maslak05:55:32
Sürekli su akan boru
Artımlı05:55:28
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
şirket05:55:22
Ortaklık
humma05:54:27
Ateşli hastalık
fitil05:54:23
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
fekül05:54:20
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
Branda05:53:55
Gemilerde tayfa ve erlerin yattığı dikdörtgen biçiminde, astarlanmış bezden yapılan, halatlarla bir yere tutturulan asılı yatak
bitirim05:53:53
Çok hoşa giden (kimse, yer)
düşürüm05:53:39
Düşürmek işi veya durumu
Hezaren05:53:37
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
Güreş05:53:34
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
keşkek05:53:07
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
İdarehane05:53:05
Gazete, dergi gibi yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri
felçli05:52:51
İnmeli, felç olmuş, meflûç
sakar05:52:43
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
resmiyet05:52:32
Resmîlik
plân05:52:29
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
oval05:52:29
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
maşuka05:52:28
Sevilen, âşık olunan (kadın)
habeş05:52:27
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
yeniçeri05:52:25
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Rint05:52:25
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
Temizlik05:52:12
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
mayası bozuk05:52:10
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
liberasyon05:51:49
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
öbürü05:51:44
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
idame05:51:38
Sürdürme, devam ettirme
iç lâstik05:51:36
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
açık sözlü05:51:30
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
iltifat05:51:29
Yüzünü çevirerek bakma
gök bilimci05:51:23
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
düzmece05:51:15
Gerçek olmayan, düzme, sahte
Mümessil05:50:31
Temsilci
İzlenimcilik05:50:19
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
tahsis05:50:19
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
yersiz yurtsuz kalmak05:50:08
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
Sorgu05:50:03
Sormak işi
tozlaşma05:50:01
Tozlaşmak işi
sinsin05:49:47
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
seramik05:49:46
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
sıkıntısız05:49:43
Sıkıntısı olmayan
nar çiçeği05:49:34
Parlak kırmızı renk
maddiyat05:49:23
Madde ile ilgili şeyler
kozalak05:49:22
Koza
destansal05:48:52
Destanla ilgili destana özgü
demir pası05:48:51
Demirde oluşan pas
cemre05:48:37
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
boğulma05:48:31
Boğulmak işi