havacı

1 İsim

Hava taşıtlarında görevli kimse

Hava kuvvetlerine bağlı asker

Cümle 1: Romanımızı Türk havacılarına armağan edeceğiz. - A. Gündüz