havadar

1 Sıfat

Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç