havas

1 İsim

Nitelikler, özellikler

Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir çeşit ayrıcalık gören (kimseler), avam karşıtı

2 İsim

Duyumlar, duygular