hayırhah

1 Sıfat

İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever