hayırlı

1 Sıfat

Yararı, hayrı olan

Cümle 1: Dualarında hep hayırlı, dindar evlât isterdi. - Ö. Seyfettin

Uğurlu, iyi, güzel

Cümle 1: Hayırlı yolculuklar. Cümle 2: Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz. - R. H. Karay