hayatî

1 Sıfat

Hayatla ilgili

Büyük önem taşıyan, önemli

Cümle 1: Sanat ve kültürü canlandıracak önlemleri almayı hayatî bir ödev sayıyorlar. - H. Taner