herek

1

Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya