hevesli

1 Sıfat

Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli

Bir sanatı meslek edinmeksizin yalnız zevk için yapan kimse, özengen, amatör