heybe

1 İsim

Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba

Sapı omuza geçirilebilen tek gözlü bir tür çanta