heybet

1 İsim

Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet

Cümle 1: Adını bilmeseler bile heybetini tarif etsem gene bulunur. - Y. K. Karaosmanoğlu

Büyüklük, ululuk, azamet