hiç

1 Zarf

Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir

Soru cümlelerinde belirsiz bir zamanı anlatır

Cümle 1: Hiç ava gittiniz mi?

Bir soruya açık bir cevap verilmek istenmediğinde cevap cümlesinin başına getirilir

Cümle 1: -Ne gördün? -Hiç.

İsim

Boş, değersiz, önemsiz olan şey veya kimse

Cümle 1: Bir hiç için darıldı. O benim gözümde hiçtir.