hiçbir

1 Sıfat

Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır

Cümle 1: Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı. - Sait Faik Abasıyanık