hidrolik

1 Sıfat

Su ile ilgili

Su veya başka bir sıvı basıncıyla işleyen (makine, cendere vb.)

İsim

Suların akışına uygulanan yasaları, suyun dağıtılması sırasında ortaya çıkan sorunları inceleyen bilim ve teknik