hilesiz

1 Sıfat

Hile yapmayan, düzen bilmeyen

Hilesi olmayan, içine hile karışmamış