hisse senedi

1.İsimOrtaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon
Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, pay belgiti, aksiyon

Son Arananlar

hisse senedi21:11:31
Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon
kayın21:11:23
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
aç gözlülük21:11:20
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
TAHIL21:11:12
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
Yavaşça21:11:05
Oldukça yavaş, usulca
Tehir etmek21:10:59
ertelemek
çekingen21:10:55
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
varagele21:10:48
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
Dövme21:10:45
Dövmek işi
yelken açmak21:10:35
yola çıkmak için hareket etmek
mübalağa21:10:25
Abartma, abartı
lepra21:10:25
Cüzam
mayası bozuk21:10:16
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Bacaksız21:10:10
Bacağı olmayan
payda21:10:06
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
anıtsal21:10:06
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
kestirme21:10:05
Kestirmek işi
Çatal21:09:46
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
idadi21:09:37
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
eyeri boş kalmak21:09:35
binicisi ölmek
kolaylık21:09:24
Kolay olma durumu
tan yeli21:09:06
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
bayram21:09:05
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
Sepet21:09:02
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
solmak21:09:00
Tazeliğini, diriliğini veya parlaklığını yitirmek
eşsiz21:08:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
trafo21:08:35
Transformatör sözünün kısaltılmışı
kampanya21:08:09
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
utma21:07:50
Utmak işi
BAR21:07:35
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
sorumluluk düşmek21:07:20
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
kiliz21:07:11
Hasır otu, saz, kamış, kofa
VESİLE21:06:56
Sebep, bahane
sütlü kengel21:06:30
Deve dikeni
öngörülü21:06:21
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
şerir21:06:17
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
mütemmim21:06:02
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
değişme21:05:33
Değişmek işi
İÇTEN21:05:14
Yürekten, candan, samimî
Hane21:05:06
Ev, konut
Pusu21:04:45
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
nihale21:04:41
Sofrada kullanılan sahan altlığı
Siyasi21:04:24
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
eğitme21:04:19
Eğitmek işi, terbiye etme
kavram21:03:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
merkez21:03:26
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
anatomici21:03:17
Anatomi uzmanı
derici21:03:04
Dericilik yapan kimse
secde21:02:18
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
dolandırıcılık21:01:57
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
ücra21:01:31
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
kaka21:01:16
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
kadirşinas21:01:10
Değerbilir, iyilikbilir
akmak21:00:47
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
mercan21:00:46
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
her biri21:00:06
Ayrı ayrı hepsi
Tartımlı20:59:46
bk. dizemli
deterjan20:59:42
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
yedek20:58:21
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
gedikli20:57:24
Gediği olan
gezinti20:56:57
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
KIRKI20:56:54
Kırkmak işi
geleni20:56:09
Tarla faresi, büyük fare
sıtmalanma20:55:20
Sıtmalanmak işi
lezzet20:55:15
Ağız yoluyla alınan tat
Ayni20:54:46
Gözle ilgili
YOKSUL20:54:38
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
HUYLANMA20:54:16
Huylanmak işi
bülten20:53:52
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
yerine koymak20:53:41
gibi görmek, saymak
Nd20:52:54
Neodim"in kısaltması
yazanak20:52:52
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
muflon20:52:43
Yabanî koyun, argali
Sahipsiz20:52:39
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
UYGARLIK20:52:28
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
Billursu20:52:21
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
lâkayt20:52:04
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
tükenmişlik20:52:04
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Dokümanter20:51:33
Belgesel
lamel20:51:23
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
Ekmek20:51:22
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
Kadıköy taşı20:50:53
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
HO20:50:53
Holmiyum"un kısaltması
kullanılmış20:50:35
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Kr20:50:00
Kripton"un kısaltması
heyulâ20:49:49
Korkunç hayal
mine20:49:03
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
defalarca20:48:54
Sık sık, sürekli olarak
bedava20:47:06
Karşılıksız, parasız, emeksiz
yer sıçanı20:47:03
Köstebek
Başvuru20:46:55
Başvurmak işi, müracaat
itişip kakışmak20:46:46
birbirini itmek
icmal20:46:27
Özet, kısaltma
plebisit20:46:25
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
galeri20:46:20
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
yayan20:46:04
Yürüyerek
süet20:45:52
bk. podosüet
dekoratif20:45:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
Kibirli20:45:43
Kendini büyük gören, büyüklenen
rejisör20:45:36
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
galsame20:45:22
Solungaç
termostat20:45:12
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
Ga20:45:02
Galyum"un kısaltması
tunç20:44:55
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
zayıflama20:44:49
Zayıflamak işi veya durumu
Narin20:44:38
İnce yapılı, yepelek, nazenin
gadir20:44:08
Haksızlık etme, zarar verme
mutabakat20:44:00
Uyuşma, anlaşma, itilâf
HALİS20:43:55
Katışık olmayan, katışıksız, saf
vasilik20:43:24
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
ram20:42:11
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
İnancılık20:42:10
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
Girişik20:41:15
Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift
çatı örtüsü20:40:52
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
iffetsiz20:40:34
İffetini korumayan, silisiz
metot20:40:00
Yöntem
yüzergezer20:39:44
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
Payan20:39:35
Son, sonuç, nihayet
münasip20:39:34
Uygun, yerinde
Kukuletalı20:38:37
Kukuletası olan
berlam20:37:49
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
MUHAFIZ20:37:49
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
düşürme20:37:23
Düşürmek işi
Algı20:37:14
Kazanç, alacak
kodaman20:36:22
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
Dibek20:35:59
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
kaydedici20:35:33
İmleç
dileme20:35:29
Dilemek işi
güzel duyuculuk20:35:07
Estetikçilik, estetizm
evrim20:34:53
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci