hisse senedi

1 İsim

Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon

Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, pay belgiti, aksiyon