hit

1 İsim

Liste başı

Cümle 1: Her şarkı hit oluyordu.