hizaya getirmek

1

birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek

Cümle 1: Bir defada sözü, beni meslek hayatımda hizaya getiren uyarmalardan biri olmuştur. - B. R. Eyuboğlu