huni

1 İsim

Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç

Ağızlık