isleme

1 İsim

İslemek işi

2 İsim

İşlemek işi

İnce ve süslü el işi, nakış

Cümle 1: Her dokuma parça renkli işleme ve oyalarla bezenmişti. - F. R. Atay

Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme

Sıfat

İnce ve süslü işlenmiş

İsim

Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın lâboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi