iade

1 İsim

Alınmış bir şeyi geri verme

Cümle 1: Sekiz buçuk altını iade için eline mühim bir para geçmesi lâzımdı. - R. H. Karay

Verilen bir şeyi almayarak geri çevirme, reddetme

Karşılıklı olarak yapma, mukabele etme